Demoliční práce

Demolice staveb a bourací práce provádíme ekologicky a dle platných norem.

Zaměřujeme se na demolice a bourání staveb určených k demolici. V případě nutnosti provádíme i částečnou demolici ruční až do stavu, kdy se do demolice může zapojit demoliční technika.

Neprovádíme odstřely. Veškeré zpracování bouracích prací podléhá přísným ekologickým normám, zajistíme odvoz materiálů na skládku.

Naši partneři

ČEZ Distribuce
GasControl
Glumbík
Innogy
KPtech
Miroslav Raška
Optomont
RWE
UPC
ISO 9001:2016
Jsme držiteli certifikace ČSN EN ISO 9001:2016.
Nahoru